Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
1 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają roztropności i rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z jakimi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy karne, powodują znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby postępowanie jak najmniej oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami firm, ale jest również zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną odkryte zarobki z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać konkretne działania. Są to więc sprawy związane z formą i warunkami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to następstwa tych działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.adwokat-torun.pl

Komentarze są wyłączone.